Reglugerð um íþróttamann USVH

1. grein
Árlega skulu aðildarfélög USVH, hvert um sig tilnefna að hámarki 3 íþróttamenn til kjörs á íþróttamanni ársins. Stjórn USVH getur einnig tilnefnt allt að 6 íþróttamenn til viðbótar og skal auglýst eftir ábendingum sem skulu berast stjórn fyrir 1.des ár hvert. Greinargerð skal fylgja hverri tilnefningu. Þar skal koma fram nafn einstaklingsins og allur árangur skráður nákvæmt. Tilnefningum skal lokið fyrir 10.desember ár hvert og skulu þær kynntar aðildarfélögunum minnst viku fyrir kjör. Afhending viðurkenninga skal fara fram í síðasta lagi á héraðsþingi USVH ár hvert.

2. grein

Rétt til tilnefninga þarf einstaklingur að eiga lögheimili í Húnaþingi vestra eða stundar æfingar og keppir undir merkjum USVH eða aðildarfélaga þess og hafa náð 18 ára aldri. Þó er heimilt að tilnefna ungling sem keppir í flokki fullorðinna og er að ná það góðum árangri að hann teljist á meðal þeirra bestu í sinni íþróttagrein.

3. grein
Til íþrótta teljast allar greinar íþrótta samkvæmt lögum ÍSÍ að meðtöldum starfsíþróttum þeim sem keppt er í á Landsmóti UMFÍ

4. grein
Íþróttamaður ársins fær í verðlaun farandgrip sem hann varðveitir í eitt ár. Farandgripurinn vinnst aldrei til eignar. Einnig fær hann áritaðan grip til eignar, til minja um heiðurinn.

5. grein
Stjórnarmenn USVH og stjórnarmenn aðildarfélaga USVH kjósa íþróttamann ársins. Hver þátttakandi kýs þrjá menn í 1. 2. og 3 sæti.
útreikningur: 1. sæti 4 stig 2. sæti 2 stig og 3 sæti 1 stig. Ef einstaklingarnir verða jafnir þá ræður fjöldi atkvæða í sæti úrslitum.

Samþykkt á 68. héraðsþingi USVH