Reglugerð um íþróttamann USVH

1. grein
Árlega skulu aðildarfélög USVH, hvert um sig tilnefna að hámarki 3 íþróttamenn til kjörs á íþróttamanni ársins. Stjórn USVH getur einnig tilnefnt allt að 6 íþróttamenn til viðbótar og skal auglýst eftir ábendingum sem skulu berast stjórn fyrir 1.des ár hvert. Greinargerð skal fylgja hverri tilnefningu. Þar skal koma fram nafn einstaklingsins og allur árangur skráður nákvæmt. Tilnefningum skal lokið fyrir 10.desember ár hvert og skulu þær kynntar aðildarfélögunum minnst viku fyrir kjör. Afhending viðurkenninga skal fara fram í síðasta lagi á héraðsþingi USVH ár hvert.

2. grein
Rétt til tilnefninga eiga þeir sem verða 16ára á árinu og eldri sem eiga lögheimili í Húnaþingi vestra eða stundar æfingar og keppnir undir merkjum USVH eða aðildarfélaga.

3. grein
Til íþrótta teljast allar greinar íþrótta samkvæmt lögum ÍSÍ að meðtöldum starfsíþróttum þeim sem keppt er í á Landsmóti UMFÍ

4. grein
Íþróttamaður ársins fær í verðlaun farandgrip sem hann varðveitir í eitt ár. Farandgripurinn vinnst aldrei til eignar. Einnig fær hann áritaðan grip til eignar, til minja um heiðurinn. Að auki fær Íþróttamaður USVH verðlaunafé.

5. grein
Stjórnarmenn USVH og stjórnarmenn aðildarfélaga USVH kjósa íþróttamann ársins. Hver þátttakandi kýs þrjá menn í 1. 2. og 3 sæti.
útreikningur: 1. sæti 4 stig 2. sæti 2 stig og 3 sæti 1 stig. Ef einstaklingarnir verða jafnir þá ræður fjöldi atkvæða í sæti úrslitum.

Samþykkt á 68. héraðsþingi USVH